Η αποστολή μας

Στηρίζουμε το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα που καλλιεργούν τον σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη έχει δύο κύριους άξονες δράσης:
 
1
Στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν δράσεις για την εκπαίδευση και την ευημερία των παιδιών.
2
Στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν δράσεις για την προστασία και την ευημερία των ζώων.